Jeg tilbyder / Terapi

Terapi

Psykoterapiformen som jeg tilbyder er gestaltterapi. Det er er en oplevelsesorienteret psykoterapi, hvor du beskæftiger dig med det, der betyder noget for dig i dit liv - her og nu. Metoden er fænomenologisk, det betyder at jeg møder dig fordomsfri, og forholder mig åben til de oplevelser du lægger frem.
 
I samtalen vil du få en forståelse og erkendelse af:
- Egne udfordringer
- Egne udfordringer og ressourcer
- Hvordan du tidligere har løst disse udfordringer
- Klarhed over, hvordan du i højere grad kan leve i overensstemmelse med dine livsværdier
 
Når der tales om gestalt menes der at vi mennesker har behov for at opleve de ting som vi kommer ud for , som helheder(gestalter). Hvis ikke vi har afsluttet en vigtig situation op igennem vores liv på tilfredsstillende vis, vil dette låse os fast, "fikserede gestalter", og kan gøre os ufleksible i bestemte områder af vores liv. Når vi får det gjort , genvinder vi vores fleksibilitet, og dermed følelsen af at have flere handlemuligheder. hvilket forhåbentligt giver en større livsglæde.
I det terapeutiske arbejde anvender jeg nogen gange stoleterapi, spejling eller tegneterapi.
Anni Hauge | CVR: 35353461 | Engelsholmvej 4, 7182 - Bredsten | Tlf.: 60 15 37 30 | kontakt@annihauge.dk